V RADIO by Huong Nguyen

Advertise on podcast: V RADIO by Huong Nguyen

Rating
4
from
2 reviews
Categories
Country
This podcast has
221 episodes
Language
Publisher
Explicit
Yes
Date created
2020/06/22
Average duration
11 min.
Release period
24 days

Description

I hope to share with you several interesting and valuable books and news I have read. This is my small personal project to contribute to the community. The content is in Vietnamese. Thank you so much for your listening. Các bạn cũng có thể nghe tại kênh YouTube: https://youtube.com/channel/UCmM1LbKV-NFJqmknL0v7ggg Xin cảm ơn và chúc mọi điều tốt đẹp nhất luôn đến với các bạn!

Podcast episodes

Check latest episodes from V RADIO by Huong Nguyen podcast


P26 SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Tâm mang từ bi gió lớn thổi cũng không động
2023/12/24
P26 Tâm mang từ bi gió lớn thổi cũng không động
P25- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - KHÔNG VUI VÌ CẢNH KHÔNG BUỒN VÌ MÌNH
2023/12/16
P25- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - KHÔNG VUI VÌ CẢNH KHÔNG BUỒN VÌ MÌNH
P24 - SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM
2023/11/25
P24 - SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM
P23- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Đạo trung dung là cơ bản của tĩnh tâm
2023/09/11
P23- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Đạo trung dung là cơ bản của tĩnh tâm Tác giả: Hải Hoa
P22- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Không câu nệ ngoại vật, nơi dừng chân đầy ý thơ
2023/08/20
P22- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Không câu nệ ngoại vật, nơi dừng chân đầy ý thơ
P21- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM- Đi trông nước chảy, ngồi nhìn mây trôi
2023/07/29
P21- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM- Đi trông nước chảy, ngồi nhìn mây trôi
P20- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM- Sống trong hiện tại là sự chân thực duy nhất
2023/07/13
P20- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM- Sống trong hiện tại là sự chân thực duy nhất
P19- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Không phải vì hay nổi nóng nên mới trồng hoa lan
2023/06/27
P19- Không phải vì hay nổi nóng nên mới trồng hoa lan - SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM
P18- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM- TÙY DUYÊN, KHÔNG NẮNG RÁO CŨNG CHẲNG GIÓ MƯA
2023/05/27
P18- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM- TÙY DUYÊN, KHÔNG NẮNG RÁO CŨNG CHẲNG GIÓ MƯA - "Bạn có mong muốn thoát khỏi lo lắng và u buồn không? Có hi vọng xua đi những phiền muộn trong tâm hồn không? Vậy thì bắt đầu từ thời khắc này, hãy để cuốn sách cùng bạn tìm lại cái tôi tĩnh tâm ấy nhé"
more
P17- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Nước tĩnh thì trong, tâm tĩnh thì sáng
2023/05/07
P17- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Nước tĩnh thì trong, tâm tĩnh thì sáng "Bạn có mong muốn thoát khỏi lo lắng và u buồn không? Có hi vọng xua đi những phiền muộn trong tâm hồn không? Vậy thì bắt đầu từ thời khắc này, hãy để cuốn sách cùng bạn tìm lại cái tôi tĩnh tâm ấy nhé"
more
P16- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Tĩnh tâm có thể mang lại quan hệ xã hội tốt đẹp
2023/04/16
P16- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Tĩnh tâm có thể mang lại quan hệ xã hội tốt đẹp- "Bạn có mong muốn thoát khỏi lo lắng và u buồn không? Có hi vọng xua đi những phiền muộn trong tâm hồn không? Vậy thì bắt đầu từ thời khắc này, hãy để cuốn sách cùng bạn tìm lại cái tôi tĩnh tâm ấy nhé"
more
P15- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Người tĩnh tâm dễ thành công hơn
2023/04/08
P15- SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Người tĩnh tâm dễ thành công hơn -"Bạn có mong muốn thoát khỏi lo lắng và u buồn không? Có hi vọng xua đi những phiền muộn trong tâm hồn không? Vậy thì bắt đầu từ thời khắc này, hãy để cuốn sách cùng bạn tìm lại cái tôi tĩnh tâm ấy nhé"
more

Podcast reviews

Read V RADIO by Huong Nguyen podcast reviews


4 out of 5
2 reviews
Billhuynh 2020/08/01
Good channels
I like your Channels
check all reviews on aple podcasts

Podcast sponsorship advertising

Start advertising on V RADIO by Huong Nguyen & sponsor relevant audience podcasts


What do you want to promote?

Ad Format

Campaign Budget

Business Details